Dòng tiền nghìn tỉ của những ông chủ mới đổ về Ba Son