Bamboo Capital (BCG) đẩy mạnh cuộc chơi bất động sản