Sở hữu shophouse tại Vạn Phúc City với chỉ 30%

.
.
.
.