Lễ ra quân phân khu The Manhattan đại đô thị Vinhomes Grand Park

.
.
.
.