Lễ ra quân phân khu The Manhattan đại đô thị Vinhomes Grand Park