Tại sao giới đầu tư có tầm nhìn săn đón bất động sản đô thị vệ tinh?