Tiến độ xây dựng khu đô thị Vạn Phúc City ở quận Thủ Đức 4/2020