Cận cảnh metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang hoàn thiện