Chủ tịch Tập đoàn Novaland nêu ra thông điệp gì cho năm 2020 khó khăn?