Tiến độ thi công đường song hành Quận 2 từ Lakeview City vô Mai Chí Thọ

.
.
.
.