Novaland được tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án

.
.
.
.