Năm 2018 địa ốc TpHCM gặp khó khăn vì rủi ro pháp lý