Chuyên gia dự báo cuối năm 2020 thị trường bất động sản mới có thể bình thường trở lại