Chương trình bán hàng dự án Aqua City phân khu The Grand Villas 12/2019