Cụm cảng Trường Thọ sẽ là một phần đô thị phía đông