Phú Quốc trước ngưỡng cửa “thành phố biển đảo” đầu tiên