Dự án Gem Premium của Đất Xanh ở Thủ Đức khi nào triển khai?

.
.
.
.