Cuối 2020 có thể khởi công dự án sân bay Long Thành

.
.
.
.