Các thành phố biển phía Nam sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng